Author: myhktouradmin

越秀公園是廣州城市中心公園,是新世紀羊城八景之壹,它與白雲山聯成廣州城北的屏障。歷史上又稱粵秀山、越王山。明朝永樂年間,山上曾建觀音閣,所以又稱觀音山。...